NEWS   BOD 0   MOBIL   ARCHÍV   VEREJNÝ PODSTAVEC   KONTAKT  
 


ANTIKULICH II (2010)
TO NIE JE SVATOPLUK, TO JE (LEN) ZLÁ SOCHA!

_miesto: vstup do areálu Bratislavského hradu
_dátum: 22.9.2010 o 14:00 hod

_TO NIE JE SVATOPLUK, TO JE (LEN) ZLÁ SOCHA! je pokojný protest organizovaný OZ Verejný podstavec a výtvarníkom Antonom Čiernym . Je verejným vyjadrením vôle umeleckej obce odstrániť sochu Svätopluka od normalizačného sochára Jána Kulicha z areálu Bratislavského hradu.
Naďalej sme svedkami, že niektorí zástancovia sochy Svätopluka sa snažia verejnosti nanútiť pocit, že jej odstránením, alebo premiestnením, odstránime aj túto postavu z našej histórie, ba dokonca, že všetci čo chcú túto sochu premiestniť, sú proti veľkomoravskej histórii apod. Tento nezmyselný guláš propagandy zastiera jeden základný fakt, že socha Svätopluka je symbolom veľmi zlého umenia, že je to jednoducho zlá socha. Nevidíme dôvod, aby sme si aj po dvadsiatich rokoch od Nežnej revolúcie museli interpretovať svoju vlastnú históriu cez totalitnú estetiku, cez videnie človeka, ktorý bol úzko spojený s normalizáciou a ideologicky strážil pohyb na našej umeleckej scéne. Socha Svätopluka je pre nás víťazstvom normalizácie, je jej vygradovaním a potvrdením, je dokladom toho, že ako spoločnosť o sebe málo uvažujeme.
Odmietame takto kontaminované „pútne miesto“ na Bratislavskom hrade, ktoré nám darovala predchádzajúca vláda. Odmietame umenie, ktoré poslúžilo v kampani jednej politickej strany.
Odmietame umenie, ktoré má reprezentovať takto nezmyselne a absurdne naše dejiny.Protest nadväzuje na iniciatívu ANTIKULICH I (2010), ktorá sa konala v deň odhalenia sochy a odvoláva sa taktiež na OTVORENÝ LIST VÝTVARNEJ OBCE adresovaný členom OZ Svätopluk


_download:
_tlačová zpráva_Toto nie je Svätopluk, toto je lne zlá socha!
_list predsedovi parlamentu R. Sulíkovi
_otvorený list výtvarnej a umenovednej obce