VEREJNÝ PODSTAVEC
je platforma pre slobodné idey vo verejnom priestore. Našou snahou je využiť opustené podstavce, námestia na prezentáciu súčasného umenia a vznik Dočasnej Autonómnej Zóny umenia (D.A.Z) - priestor skutočne slobodný a solidárny.
  PUBLIC PEDESTAL
is a platform to generate free ideas about public space. The idea is a longterm use of an empty pedestals, squares as a place for presenting contemporary art.
Our aim is to create sort of Temporary Autonomous Zone (T.A.Z) for art – the space for expression of
freedom and solidarity.