NEWS   POINT 0   MOBILE   ARCHIVE   PUBLIC PEDESTAL   CONTACT  
 
MOBIL
_je vysunutá platforma verejného podstavca, ktorý sme spustili do ulíc v marci 2012. Je zameraný na alternatívnu prezentáciu súčasného výtvarného umenia vo verejnom priestore. Výstavnú platformu tvorí upravený prívesný nákladný vozík ťahaný osobným autom, ktorý umožní vystavovanie na netradičných miestach, tiež rýchlu reakciu na rôzne spoločenské výzvy. Projekt Mobil môže slúžiť aj na prezentáciu živých vystúpení (happening, akcia, performance, živá socha..) prípadne ako rečnícka tribúna.
Je flexibilnou alternatívou k tradičnému výstavnému priestoru. Svojho diváka si hľadá a oslovuje bezprostredne. Mobil znižuje závislosť na inštitúciách, naopak, môže ich účinne konfrontovať.

_Download: views.pdf, measurement.pdf

HOMO OECONOMICUS
_Guma Guar, 30.03.2012, Praha

_Jedním ze specifik předrevolučního Československa byl společný sen o demokracii, blahobytu a pokrokovosti západního světa, utopická představa o krásách života v kapitalistické společnosti. Před rokem 1989 však málokdo tušil, že trh není jen pozlátkem, ale také metlou. Že obdivovanou svobodu a životní úroveň západních sousedů již od konce 70. let minulého století systematicky podemílá nové totalitní dogma spočívající v dalekosáhlé neoliberální restrukturalizaci společnosti a v odklonu od hodnot sociálních k hodnotám tržním. Málokdo tehdy tušil, že budoucnost má patřit jen lidem druhu homo oeconomicus.
Václav Klaus, nejslavnější český homo oeconomicus byl v porevolučním Československu hlavním proponentem neoliberálního dogmatu a jeho živelného prosazování metodou opírající se o "šokovou doktrínu". Naomi Klein tuto doktrínu popisuje jako návod na to, jak globálním kapitalismem účinně kolonizovat místa, v nichž obyvatelé právě prožívají celospolečenský šok. Václav Klaus využil slabé občanské společnosti a delegitimizace státní moci v období transformace k rychlému prosazení procesů vedoucích k rozkladu státu a k deregulaci trhu ve jménu ekonomického růstu. Naší totalitní minulostí zjizvenou společnost tak navrhl léčit prosazením totality nové, totality peněz._Václav Klaus svým pohrdáním regulačními a kontrolními mechanismy umožnil v devadesátých letech rozkradení ohromného množství státního majetku (hovoří se až o 3000 miliard korun) a přispěl k podlomení role státu coby garanta sociálních jistot, které nyní nově měly být garantovány jen těm, kteří dokáží v tržní společnosti uspět. Byl jednou z klíčových osobností strany, která si v duchu tržního hesla "silnější vyhrává" vytvořila z celé země spletitou síť penězovodů a tunelů. Nyní v roli prezidenta se Václav Klaus snaží tuto síť a mafiánské praktiky udržet pod pokličkou, a před dohledem Evropské Unie.
Světové renomé si získal též vehementním popíráním vlivu lidské činnosti na změnu globálního klimatu, její případné omezení by totiž ohrozilo Klausem fanaticky prosazovaný ekonomický růst. Nekonečný ekonomický růst je nicméně utopické dogma. V době, kdy krize mnohým otevírá oči, a odvrhuje lid od víry v prezidentem prosazovanou viagra online utopii, se Václav Klaus staví do role kazatele, jehož výklad krize jako "chřipečky" lidem umožňuje se i nadále neprobouzet ze snu.
Nedávné veřejné zpřístupnění nahrávek odhalujících zákulisní hry vrcholných politiků a mafiánských lobbyistů Václav Klaus označil za ohrožující pro demokracii. Klausovi nevadí obsah nahrávek, je pobouřen tím, že se dostaly na světlo, že se občané dozvědělí zase něco víc o pozadí oligarchického režimu, který Klaus v této zemi instaloval.
Skutečným ohrožením demokracie v této zemi je především samotná osoba prezidenta České republiky Václava Klause.
Guma Guar , Praha
_viac o skupine na http://gumaguar.bloguje.cz/


KRSTENIE
_iniciačný projekt Verejného podstavca.
_ 10.03.2012, Vinoř pri Praheprojekt
MOBIL poporujú: