NEWS   BOD 0   MOBIL   ARCHÍV   VEREJNÝ PODSTAVEC   KONTAKT  
 


AKÚ SOCHU DO MESTA? (2006)

_iniciatíva AKÚ SOCHU DO MESTA? (2006) bola vyjadrením kritického názoru mladej generácie umelcov, teoretikov a konzumentov umenia k zahlcovaniu verejného priestoru produkciou turistických atrakcií a gýčov. V bratislavskom Starom Meste sme zorganizovali diskusný pochod, kde svoj názor na túto tému mohla prejaviť široká verejnosť. Účastníci sa vyjadrili k jednotlivým sochám prostredníctvom otázok sformulovaných v dotazníku. Na stretnutí s bratislavským primátorom Andrejom Ďurkovským sme deklarovali svoje stanovisko k verejnému priestoru Bratislavy. Na našu výzvu piatim slovenským veľkým mestám (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Žilina) oficiálnym listom odpovedal primátor Prešova a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín.

_DOTAZNÍKY (pdf):
_predná strana/_zadná strana